- Kỹ năng thương lượng đàm phán

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN

 

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề:

TÊN TIẾNG VIỆT: Kỹ năng thương lượng đàm phán

             TÊN TIẾNG ANH: Negotiation skills

2. Đối tượng             

Dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát

3. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề

Khóa bồi dưỡng kỹ năng thương lượng đàm phán dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát, triển khai thông qua các nội dung:

 • Hiểu sâu sắc bản chất của đàm phán là gì?
 • Xác định những công việc cần chuẩn bị cho một cuộc đàm phán
 • Biết cách tiến hành một cuộc đàm phán hiệu quả

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của chuyên đề

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên có thể:

 • Mô tả bản chất của đàm phán
 • Xác định những công việc cần chuẩn bị cho một cuộc đàm phán
 • Giải thích 5 giai đoạn của quy trình đàm phán

5. Các quy định áp dụng đối với học viên

5.1. Quy định học vụ đối với học viên

 • Tham dự chuyên đề trên lớp và thực hành các bài tập tích cực, sáng tạo.
 • Đặt câu hỏi hoặc phản biện để làm rõ các vấn đề thắc mắc, nếu có.

5.2. Quy định về lớp học, thiết bị giảng dạy

 • Máy chiếu, màn chiếu, các công cụ học tập
 • Văn phòng phẩm liên quan theo yêu cầu của chuyên đề, của giảng viên (như micro, loa, thiết bị phòng học, giấy ruki, bút lông, giấy A4...)

6. Tài liệu tham khảo

 

 

 • Phan Thanh Lâm (2011), Kỹ năng thương lượng – Phương pháp giúp đàm phán thành công, NXB Phụ Nữ.
 • Nguyễn Thơ Sinh (2011), Giải mã kỹ thuật đàm phán, NXB Phụ Nữ.

7. Nội dung chuyên đề

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG ĐÀM PHÁN

NỘI DUNG

GV – HV

Thời lượng

PHẦN 1: TÌM HIỂU VỀ ĐÀM PHÁN? - 1 tiết

1. Khái niệm đàm phán

2. Phân biệt đàm phán trên lập trường và đàm phán trên lợi ích

 Trình bày cá nhân

 

PHẦN 2. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN -  3 tiết

Bước 1. Xác định mục tiêu đàm phán

Bước 2. Thu thập thông tin

Bước 3. Xác định phương án thay thế tốt nhất

Bước 4. Tìm hiểu đối tác đàm phán

Bước 5. Xác định chiến lược và chiến thuật đàm phán

Bước 6. Các bước chuẩn bị khác: Chương trình, địa điểm, tài liệu đàm phán.

Thảo luận nhóm để giải quyết các bài tập tình huống

 

PHẦN 3: TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN (4 tiết)

1. Mở đầu đàm phán

1.1. Chào hỏi

1.2. Tìm tiếng nói chung

1.3. Thống nhất chương trình ĐP

2. Trao đổi thông tin

3. Đề nghị

3.1. Xác định thời điểm thích hợp

3.2. Đưa ra đề nghị

3.3. Nhận đề nghị

3.4. Sắp xếp lại đề nghị

4. Thương lượng

4.1. Các chiến thuật thương lượng

4.2. Xử lý khi thương lượng rơi vào bế tắc

5. Kết thúc đàm phán

Bài tập tình huống giúp học viên nắm vững 5 bước tiến hành.

Thực hiện bài tập theo nhóm

 

8. Đánh giá

 • Bài tập thực hành trên lớp
 • Kết quả (điểm số) các bài tập thực hành trên lớp
 • Feedback online dành cho học viên
 • Feedback online dành cho cán bộ quản lý/ đơn vị chủ quản

                                     

Đào tạo