- Kỹ năng quản lý và chăm sóc điểm bán lẻ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC ĐIỂM BÁN LẺ

           

Khóa học KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC ĐIỂM BÁN LẺ được thiết kế dành cho nhân viên kinh doanh phụ trách quản lý và chăm sóc điểm bán lẻ, Khóa học sẽ giúp cho học viên hiểu rõ hơn những kiến thức về hệ thống kênh bán lẻ và trang bị những  kỹ năng cần thiết và những nghiệp vụ cơ bản để mang lại hiệu quả cao trong công việc của họ.

 1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:
   • Nhận thức đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm quản lý và chăm sóc điểm bán lẻ;
   • Thực hiện công tác quản lý và chăm sóc điểm bán lẻ theo đúng các tiêu chuẩn, quy định của đơn vị đồng thời có sự chủ động, sáng tạo trên cơ sở thực tế địa bàn;
   • Thực hiện lập kế hoạch và xây dựng giải pháp hướng tới cải thiện hoạt động chăm sóc các điểm bán lẻ trong môi trường làm việc áp lực.

Ø Rèn luyện các phẩm chất, năng lực cá nhân theo đúng các quy định của Tập đoàn.

 1. ĐỐI TƯỢNG:

       Nhân viên thực hiện nhiệm vụ Quản lý và Chăm sóc điểm bán lẻ.

 1. THỜI LƯỢNG:

Thời gian có thể điều chỉnh theo nội dung đào tạo

 1. SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN:
 2. NỘI DUNG:

Chương trình gồm 4 phần

  • Phần 1: Tâm lý chuyển đổi nghề nghiệp trong môi trường mới của đơn vị.
   • Các nội dung chính:
    • Tại sao phải sắp xếp lại bộ máy tại đơn vị
    • Định hướng chuyển đổi công việc của nhân viên?
   • Kết quả sau huấn luyện:
    • Nắm bắt được tình hình của thị trường  nói chung và của từng đơn vị công ty  nói riêng.
    • Hiểu và nhận thức đúng về việc tái đào tạo để bố trí công việc mới.
  • Phần 2: Kỹ năng Nghiệp vụ
   • Các nội dung chính:
    • Các sản phẩm của đơn vị.
    • Thông tư  và quy trình ký hợp đồng ủy quyền, quy trình đăng ký của đại lý bán lẻ và đơn vị..
    • Quy trình chăm sóc điểm bán lẻ.
    • Hướng dẫn một số công tác quản lý cùng đại lý bản lẻ.
   • Kết quả sau huấn luyện:
    • Nắm được những quy định về quản lý bán lẻ, quy trình chăm sóc điểm bán lẻ và tiêu chí chấm điểm bán lẻ để từ đó thực hiện công tác quản lý điểm bán lẻ hiệu quả;
    • Sử dụng được một số Module chính trên hệ thống để hỗ trợ cho các điểm bán lẻ
  • Phần 3: Kỹ năng Quản lý và Chăm sóc điểm bán lẻ
   • Các nội dung chính:
 1. Tổng quan về phân phối và hệ thống phân phối
    • Phân phối là gì
    • Tại sao tồn tại hệ thống phân phối
    • Cấu trúc kênh phân phối
    • Các thành viên và vai trò của họ trong hệ thống phân phối
    • Hệ thống phân phối các điểm bán lẻ.
 2. Công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng
    • Vai trò của nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng.
    • Các đặc điểm của Điểm bán lẻ trong ngành viễn thông
    • Nhu cầu cơ bản của Điểm bán lẻ
    • Những tiêu chí chủ yếu của nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng dành cho điểm  bán lẻ
 3. Qui trình bán hàng và chăm sóc Điểm Bán lẻ
    • Các bước bán hàng cơ bản
    • Các yêu cầu về chăm sóc chăm sóc Điểm bán lẻ
    • Trình tự thực hiện qui trình bán hàng và chăm sóc Điểm bán lẻ
    • So sánh với quy trình bán hàng và Chăm sóc Điểm bán lẻ hiện tại của học viên.
    • Xác định các bước quan trọng và kinh nghiệm làm tốt các bước này.
    • Lập ra quy trình bán hàng và Chăm sóc điểm bán lẻ tối ưu cho
 4. Các Kỹ năng cần thiết trong chăm sóc điểm bán lẻ
    • Các bước tiếp cận đầu tiên để thiết lập mối quan hệ ban đầu với chủ điểm bán lẻ.
    • Kỹ thuật lắng nghe và thấu hiểu yêu cầu của chủ điểm bán lẻ.
    • Cách thức giao tiếp linh hoạt để tạo mối quan hệ lâu dài, bền vững với chủ điểm bán lẻ.
    • Cách thức xác định mức độ hài lòng của chủ điểm về cung cách chăm sóc điểm bán lẻ của nhân viên chăm sóc điểm bán lẻ.
 5. Các Kỹ năng cần thiết trong bán hàng
    • Kỹ năng trình bày rõ ràng, thuyết phục sự hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ.
    • Cách thức thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
    • Kỹ năng vượt qua sự từ chối và kết thúc thương vụ
   • Kết quả sau huấn luyện:
    • Tự định hướng nghề nghiệp phù hợp với tình hình mới của.
    • Nhận thức một cách rõ ràng vai trò mang tính quyết định của "thái độ tích cực" đối với một nhân viên bán và chăm sóc các điểm bán lẻ chuyên nghiệp
    • Hiểu được vai trò quan trọng của Điểm bán trong hệ thống phân phối của đơn vị.
    • Hiểu và vận dụng được các kỹ năng cơ bản trong quá trình bán và chăm sóc điểm bán lẻ.
  • Phần 4: Xây dựng kế hoạch hành động.
   • Các nội dung chính:
    • Bài kiểm tra cuối khóa
    • Giảng viên hướng dẫn cho học viên cách xây dựng Kế hoạch hành động của bản thân trong 3 tháng đầu sau khi học và định hướng trong tương lai.
    • Học viên dựa trên công việc được giao để xây dựng kế hoạch hành động để làm cơ sở đánh giá bố trí công việc (thời hạn 01 tuần sau khi được giao nhiệm vụ).
    • Bài kiểm tra cuối khóa.
   • Kết quả sau huấn luyện:
    • Đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học viên sau khi học.
    • Học viên tạo cho mình được tư duy và khả năng sáng tạo, tự lên kế hoạch cho mình trong phạm vi công việc được giao.

 

Đào tạo