- Kỹ thuật ghép kênh quang DWDM

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI KHÓA ĐÀO TẠO

“Kỹ thuật Ghép kênh quang DWDM”

----------

 

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

 1. Cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về kỹ thuật ghép kênh quang DWDM.
 2. Giới thiệu hệ thống ghép kênh quang DWDM tại Việt nam.
 3. Đắc dụng: kiến thức được học phải được ứng dụng ngay trong thực tiễn.

 

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC: gồm 8 chương

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ WDM

 1. Tổng quan về cấu trúc mạng
 2. Các loại mạng quang
 3. Nguyên lý cơ bản của hệ thống WDM
 4. Sự phát triển của WDM trong thời gian qua
 5. Lớp quang
 6. Mạng toàn quang trong suốt

CHƯƠNG 2: TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU TRONG SỢI QUANG

 1. Suy hao và dải thông
 2. Tán sắc
 3. Các hiệu ứng phi tuyến
 4. Các loại sợi quang mới

CHƯƠNG 3: CÁC LINH KIỆN

 1. Bộ Coupler/Splitter
 2. Bộ Isolator/Circulator
 3. Bộ lọc quang
 4. Bộ ghép/tách kênh bước sóng
 5. Bộ phát laser
 6. Bộ chuyển mạch quang
 7. Bộ chuyển đổi bước sóng

CHƯƠNG 4: BỘ KHUẾCH ĐẠI QUANG

 1. Bức xạ kích thích
 2. Bức xạ tự phát
 3. Bộ khuếch đại quang sợi EDFA
 4. Bộ khuếch đại quang Raman
 5. Bộ khuếch đại quang bán dẫn
 6. Phân loại chức năng bộ khuếch đại quang
 7. Máy thu có bộ tiền khuếch đại

CHƯƠNG 5:  MẠNG WDM

 1. Giới thiệu
 2. Bộ đầu cuối đường quang OLT
 3. Bộ khuếch đại đường quang OLA
 4. Bộ ghép xen/rớt quang OADM
 5. Bộ kết nối chéo quang OXC
 6. Các cấu hình mạng quang
 7. Thiết kế tối ưu tô pô logic quang
 8. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng DWDM

CHƯƠNG 6: TRUYỀN TẢI IP/WDM

 1. Kiến trúc mạng IP trên WDM                                                                    
 2. Mô hình liên kết mạng IP/WDM   
 3. Các mô hình dịch vụ IP/WDM                              
 4. Quản lý dịch vụ mạng quang                                                                     

CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG COHERENT WDM

 1. Tổng quan về thông tin quang Coherent
 2. Các thành phần của hệ thống Coherent DWDM
 3. Xử lý tín hiệu trong hệ thống Coherent DWDM

CHƯƠNG 8 : ĐO THỬ  MẠNG DWDM

 1. Đo các tham số công suất và OSNR tuyến theo thiết kế.
 2. Đo các tham số của truyền tải GE và 10GE (Latency). Độ ổn định theo G.829 luồng 10Gbs.
 3. Đo tham số thời gian chuyển mạch bảo vệ < 50 msecs.
 4. Đo Wander hệ thống theo G.813...

 

Đào tạo