- Kỹ thuật an toàn cột cao trong thi công và bảo dưỡng trạm BTS

CHƯƠNG TRÌNH

KỸ THUẬT AN TOÀN CỘT CAO TRONG THI CÔNG VÀ BẢO DƯỠNG CÁC TRẠM BTS

 

1. MỤC TIÊU

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức cần thiết để nhân viên nắm được các kỹ thuật an toàn cột cao khi thực nhiệm vụ bảo dưỡng Outdoor các trạm BTS.

2. THỜI LƯỢNG

Thời gian học dự kiến … ngày.

3. ĐỐI TƯỢNG

Các cán bộ kỹ thuật đang trực tiếp bảo dưỡng các trạm BTS

4. NỘI DUNG

Phần I: Điều kiện lao động và chế độ bảo hộ lao động đối với người công nhân cột cao

 • Điều kiện lao động và môi trường lao động trên cột cao
 • Chế độ bảo hộ lao động đối với công nhân cột cao

Phần II: Những biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn khi làm việc trên cột cao viễn thông

 • Các biện pháp về tổ chức – quản lý
 • Các biện pháp và các phương tiện kỹ thuật an toàn trong quá trình làm việc trên cột cao viễn thông
 • Kỹ thuật leo trèo cột cao đảm bảo an toàn
 • Kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng và sửa chữa cột cao và những trang thiết bị viễn thông được lắp đặt trên cột cao đảm bảo an toàn

Phần III: Quản lý, chăm sóc sức khỏe CB.CNV cột cao

 • Những số liệu thống kê về cột cao và công việc của công nhân cột cao
 • Ảnh hưởng của điều kiện lao động đến sức khỏe của công nhân làm việc trên cột cao viễn thông
 • Quản lý sức khỏe người lao động làm việc trên cột cao
 • Phương án sơ cấp cứu các tai nạn thường gặp

Phần IV:  Thực hành

 • Kỹ thuật sử dụng các phương tiện BHLĐ khi làm việc trên cột cao
 • Kỹ thuật leo trèo cột cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
 • Kỹ thuật lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng, sữa chữa cột cao và những trang thiết bị viễn thông được lắp đặt trên cột cao

Phần V: Giải đáp thắc mắc và kiểm tra

 
   

Đào tạo