- Kỹ năng quản lý thời gian

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

 

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề:

TÊN TIẾNG VIỆT: Kỹ năng QUẢN LÝ THỜI GIAN

             TÊN TIẾNG ANH: Time management skills

2. Đối tượng             

Dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát

3. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề

Khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý thời gian dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát, triển khai thông qua các nội dung:

 • Trả lời được câu hỏi: “Quản lý thời gian nghĩa là gì?
 • Chọn cách sử dụng thời gian
 • “Bắt” thời gian phục vụ mình

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của chuyên đề

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên sẽ có:

 • Khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa các đòi hỏi đối với quỹ thời gian của cá nhân và xác định các công việc ưu tiên của chính bản thân
 • Khả năng biến các mục tiêu của bản thân thành hiện thực nhiều hơn bằng cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn
 • Khả năng phân tích những vấn đề của việc quản lý thời gian và quyết định cách giải quyết chúng

5. Các quy định áp dụng đối với học viên

5.1. Quy định học vụ đối với học viên

 • Tham dự chuyên đề trên lớp và thực hành các bài tập tích cực, sáng tạo.
 • Đặt câu hỏi hoặc phản biện để làm rõ các vấn đề thắc mắc, nếu có.

5.2. Quy định về lớp học, thiết bị giảng dạy

 • Máy chiếu, màn chiếu, các công cụ học tập
 • Văn phòng phẩm liên quan theo yêu cầu của chuyên đề, của giảng viên (như micro, loa, thiết bị phòng học, giấy ruki, bút lông, giấy A4...)

6. Tài liệu tham khảo

 • Quản lý thời gian (Time management) Cẩm nang kinh doanh Harvard – Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu (Biên dịch) – Nhà XB Tổng hợp Tp. HCM  Năm 2007
 • Kỹ năng Quản lý thời gian  - Cẩm nang quản lý hiệu quả - Nhà XB Tổng hợp Tp. HCM  Năm 2007

7. Nội dung chuyên đề

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

NỘI DUNG

GV – HV

Thời lượng

PHẦN 1: QUẢN LÝ THỜI GIAN NGHĨA LÀ GÌ?

1. Quản lý thời gian nghĩa là gì?

Tìm hiểu khái niệm quản lý thời gian

 Trình bày cá nhân

 

2. Cạm bẫy trong công việc

2.1. Cạm bẫy 1. Xử lý khủng hoảng

2.2. Cạm bẫy 2. Đáp ứng các đòi hỏi

2.3. Cạm bẫy 3. Công việc đơn điệu, nhàm chán

Bài tập tình huống, thực hiện theo nhóm

 

PHẦN 2. THỰC HÀNH NHỮNG Ô ĐỒ THỊ QUẢN LÝ THỜI GIAN

1. Ô 0 – 3 giờ

2. Ô 3 – 6  giờ

3. Ô 6 – 9 giờ

4. Ô 9 – 12 giờ

Bài tập thực hành cá nhân

 

PHẦN 3: THỰC HÀNH LẬP KẾ HOẠCH THỜI GIAN CÁ NHÂN

1. Liệt kê một danh sách những công việc muốn làm (cho một ngày)

2. Quyết định sẽ giải quyết công việc trong danh sách theo trình tự nào

3. Quyết định khoảng thời gian sẽ dành cho mỗi công việc

Bài tập thực hành cá nhân

 

8. Đánh giá

 • Bài tập thực hành trên lớp
 • Kết quả (điểm số) các bài tập thực hành trên lớp
 • Feedback online dành cho học viên
 • Feedback online dành cho cán bộ quản lý/ đơn vị chủ quản

                                     

Đào tạo