- Internet marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

KHÓA HỌC “INTERNET MARKETING”

 1. Đối tượng:
 • Trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên phòng KD, KHKD, Tiếp thị BH
 • Phụ trách phòng Marketing
 • Thời gian khóa hoc:
 1. Mục tiêu khóa học:
 • Nắm bắt xu hướng và các công cụ marketing mới.
 •  Biết cách sử dụng các công cụ internet marketing.
 •  Biết cách lập một kế hoạch internet marketing hiệu quả.
 •  Ứng dụng internet marketing khai thác tối đa các cơ hội kinh doanh trên internet.
 1. Nội dung khóa học:
 • Tổng quan Internet Marketing.
 • Các công cụ Internet Marketing.
 • Website & Quảng cáo hiển thị.
 • Social Media Marketing.
 • Search Engine Marketing.
 • Email Marketing – Relationship Marketing.
 •  Đo lường và đánh giá.
 • Lập kế hoạch Internet Marketing.
 • Triển khai Internet Marketing.
 1. Phương pháp giảng dạy:
 • Lý thuyết cô đọng, cập nhật các xu hướng và những quy luật mới.
 •  Minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể.
 •  Thảo luận theo chủ đề và phân tích các tình huống do học viên đưa ra.
 •  Kết hợp thực hành tại lớp.
 •  Hướng dẫn học viên phương pháp nghiên cứu và rèn luyện nâng cao kỹ năng internet marketing tại nhà.

 

Đào tạo