- Khóa đào tạo kỹ năng quản lý tòa nhà

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

 

TÊN CHUYÊN ĐỀ

GIẢNG VIÊN

 GHI CHÚ

      TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÒA NHÀ.

 - Xu hướng các mô hình BĐS hiện nay: Condotel, Office-Tel, HomeTel,…

- Các khái niệm về quản lý nhà cao tầng;

Thực trạng về nguồn nhân lực Quản lý tòa nhà (QLTN) hiện nay;

- Công việc của QLTN bao gồm: Quản lý vật chất; Quản lý nhà thầu dịch vụ; Quản lý khách thuê; Quản lý Nhân sự BQL; Quản lý tài chính; Quản lý rủi ro;

- Giới thiệu các quy trình Quản lý tòa nhà;

- Quy trình triển khai và bắt đầu tiếp nhận dự án;

- Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả;

- Những lưu ý khi mua căn hộ chung cư;

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH XÂY DỰNG CÁC TÀI LIỆU.

- Xây dựng nội quy tòa nhà;

- Xây dựng sơ đồ tổ chức trong tòa nhà;

- Xây dựng Mô tả công việc các vị trí Trưởng ban, Hành chánh, Lễ tân, Kỹ sư, Kỹ thuật,…;

- Xây dựng sổ tay nhân viên;

- Giải đáp các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc QLTN.

 

 

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH.

- Cách xây dựng phương án QLTN.

- Hướng dẫn cách Xây dựng Ngân sách hoạt động của tòa nhà;

- Cách xây dựng ngân sách tiền khai trương;

- Các giải pháp tiết kiệm chi phí hoạt động của tòa nhà.

- Các giải pháp gia tăng nguồn thu và nâng cao vị thế hoạt động của tòa nhà;

- Chia sẻ các tình huống phát sinh và giải đáp thắc mắc của học viên

 

 

 

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG.

- Quy trình làm việc của các bộ phận;

- Quy trình quản lý hợp đồng thuê;

- Quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng;

- Quy trình giải quyết khiếu nại thắc mắc của khách hàng;

- Quy định về quản lý sử dụng phòng họp;

- Quy định về trang trí, Marketing của khách hang;

- Quy định về An ninh, an toàn của khách hang;

- Quy định về quản lý vệ sinh của khách hàng

- Quy định về quản lý tài sản hàng hóa của khách hàng.

- Quy định về sữa chữa bảo dưỡng của khách hàng.

- Quy định quản lý các dịch vụ, thiết bị của tòa nhà

- QuẢn lý hợp đồng thuê;

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng;

- Chia sẻ các tình huống phát sinh và giải đáp thắc mắc của học viên.

 

 

 

Đào tạo