- Kỹ năng hội họp và thuyết trình


ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

KỸ NĂNG HỘI HỌP VÀ THUYẾT TRÌNH

 

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề:

TÊN TIẾNG VIỆT: Kỹ năng hội họp và thuyết trình

             TÊN TIẾNG ANH: Meeting and Presentation skills

2. Đối tượng             

Dành cho cán bộ quản lý, học viên đã qua lớp kỹ năng thuyết trình cơ bản.

3. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề

Khóa bồi dưỡng kỹ năng hội họp và trình bày được triển khai qua các nội dung:

 • Khái niệm và cách thực hiện tổ chức cuộc họp
 • Điều khiển và kiểm soát cuộc họp
 • Một số kỹ năng hỗ trợ trình bày ý tưởng, thông tin trong cuộc họp hiệu quả.

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của chuyên đề

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên có thể

+ Xác định và phân tích khái niệm và các yếu tố hình thành cuộc họp hiệu quả.

+ Tổ chức và điều hành một cuộc họp đạt được mục tiêu, yêu cầu của tổ chức.

+ Vận dụng hiệu quả những kỹ năng trình bày ý tưởng, thông tin hiệu quả.

+ Thêm động lực để học hỏi, trau dồi và phát huy năng lực cá nhân nhằm góp phần tạo uy tín và nâng cao hiệu quả các cuộc họp.

5. Tài liệu phục vụ chuyên đề

1. Giang Hà Huy (1999), Kỹ năng trong quản lý, NXB Thống kê.

2. Trần Thị Bích Nga- Phạm Ngọc Sáu (biên dịch) (2006), Các kĩ năng quản lý hiệu quả (cẩm nang kinh doanh Harvard), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

3. Phong cách lãnh đạo (dành cho lãnh đạo các cấp) (2012), NXB Lao Động.

6. Các quy định áp dụng đối với học viên

6.1. Quy định học vụ đối với học viên

 • Tham dự chuyên đề trên lớp và thực hành các bài tập tích cực, sáng tạo.
 • Đặt câu hỏi hoặc phản biện để làm rõ các vấn đề thắc mắc nếu có.

6.2. Quy định về lớp học, thiết bị giảng dạy

 • Máy chiếu, màn chiếu, các công cụ học tập
 • Văn phòng phẩm liên quan theo yêu cầu của chuyên đề, của giảng viên (như micro, loa, thiết bị phòng học, giấy ruki, bút lông, giấy A4...)

7. Nội dung chuyên đề

 

KỸ NĂNG HỘI HỌP VÀ THUYẾT TRÌNH

NỘI DUNG

GV – HV

Thời lượng

PHẦN 1: CHÚNG TA CẦN NHỮNG ĐIỀU GÌ?

 1. Tổ chức cuộc họp
  • Khái niệm
  • Các yếu tố của cuộc họp hiệu quả
  • Phỏng vấn, nêu vấn đề,
  • Trả lời câu hỏi trên giấy A4,
  • Trình bày ý tưởng bằng vẽ tranh trên giấy A3

 

 1. Thực hiện tổ chức cuộc họp
  • Xác định mục đích
  • Xác định thành phần, thời gian, địa điểm, cách thức triệu tập thành phần tham dự
  • Lập chương trình cuộc họp
  • Thuyết trình,
  • Thực hành BT nhóm: Xây dựng tình huống thể hiện các phong cách ngôn ngữ

 

PHẦN 2: CHÚNG TA CẦN LÀM NHƯ THẾ NÀO?

 1. Điều khiển và kiểm soát cuộc họp
  • Thời gian: mở đầu, diễn tiến, kết thúc
  • Tóm tắt nội dung, mục tiêu
  • Đảm bảo thông tin đến các thành viên
  • Chủ tọa đặt câu hỏi khơi gợi thảo luận
  • Hạn chế để thành viên nói nhiều
  • Chủ tọa kiểm soát thời gian, nội dung phát biểu của thành viên?
  • Xác định các nội dung chưa kịp giải quyết
  • Biên bản cuộc họp
  • Xem tranh
  • Thuyết trình
  • Bài tập nhóm

 

 1. Một số kỹ năng hỗ trợ điều hành cuộc họp

+ Thiết kế và trình bày slide Powerpoint

  • Cấu trúc slide
  • Hình ảnh minh họa
  • Các lưu ý cần thiết

+ Chú ý khi trình bày của người chủ tọa

  • Thuyết trình, minh họa
  • Thảo luận nhóm
  • Trình bày cá nhân

 

PHẦN 3: TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN HIỆU QUẢ

 1. Kỹ năng truyền đạt
  • Thiết lập và duy trì liên lạc bằng ánh mắt
  • Các lưu ý trong lúc trình bày
  •  Sử dụng ngôn ngữ cơ thể
  • Tóm tắt vấn đề
  • Lưu ý về phía thành phần tham dự
  • Đánh giá kết quả cuộc họp
  • Xem tranh
  • Thuyết trình
  • Bài tập nhóm

 

8. Đánh giá

 • Bài trắc nghiệm sau buổi học
 • Kết quả (điểm số) các bài tập thực hành trên lớp
 • Feedback online dành cho học viên
 • Feedback online dành cho cán bộ quản lý/ đơn vị chủ quản

                                     

Đào tạo