Sự kiện

Cách mạng công nghiệp 4.0

Hãy cùng ITIC tìm hiểu " Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"  sẽ là cơ hội hay thách thức cho Doanh nghiệp.

Khóa học này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong việc thích ứng với "cách mạng công nghiệp 4.0"Sự kiện