- Chuyên viên quản trị mạng cơ bản - Pre CCNA++

CHƯƠNG TRÌNH

“QUẢN TRỊ MẠNG CƠ BẢN – Pre CCNA++

 

 

1. MỤC TIÊU

 

Pre CCNA cung cấp cho các công nhân kỹ thuật những kỹ năng cần thiết để triển khai việc cung cấp các dịch vụ viễn thông – CNTT tại các đơn vị  hiện nay. Sau khóa học, học viên có thể:

 • Triển khai việc lắp đặt các thiết bị cung cấp dịch vụ MegaVNN, FTTH, MyTV,...
 • Kết hợp với cán bộ kỹ thuật tại Đài trung tâm chuẩn đoán và xử lý chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc khai thác và sử dụng các dịch vụ
 • Hỗ trợ khách hàng xử lý những sự cố liên quan đến Mạng Lan và thiết bị PC của khách hàng.

 

2. THỜI LƯỢNG

 

Thời gian học dự kiến … ngày.

 

3. ĐỐI TƯỢNG

 

- Công nhân kỹ thuật lắp đặt các thiết bị đầu cuối phục vụ cho khách hàng.

- Công nhân chuẩn bị học lớp CCNA+ để phục vụ công tác ứng cứu thông tin.

 

4. NỘI DUNG:

Chương trình bao gồm 02 phần:

Phần kiến thức chuyên môn và Phần kiến thức ứng dụng.

 

Phần I: Phần kiến thức chuyên môn

Chương 1: Kỹ thuật ADSL

 • Nguyên lý kỹ thuật ADSL
 • Kiến trúc mạng ADSL
 • Các kỹ thuật căn bản ADSL
 • Lắp đặt ADSL
 • Lắp đặt đường dây ADSL
 • Lắp đặt ADSL tại nhà thuê bao
 • Bảo dưỡng ADSL
 • Các dụng cụ và phương pháp đo thử ADSL
 • Phân tích lỗi, khoanh vùng và xử lý lỗi ADSL

 

 

Chương 2: Kỹ thuật FTTH

 • Nguyên lý thông tin quang
 • Linh kiện quang
 • Đặc tính kỹ thuật cáp quang
 • Kiến trúc mạng thông tin quang
 • Lắp đặt hệ thống thông tin quang
 • Hàn nối sợi quang
 • Lắp đặt thiết bị ngoại vi quang
 • Lắp đặt thiết bị CPE FTTH
 • Bảo dưỡng FTTH
 • Đo thử cáp quang
 • Xử lý sự cố FTTH

 

Chương 3:  Những kiến thức về mạng LAN và cấu hình mạng LAN, Wireless

 • Những kiến thức cơ bản về LAN và WLAN
 • Phạm vi ứng dụng của mạng LAN, WLAN.
 • Các kiểu kết nối mạng LAN.
 • Giao thức TCP/IP.
 • Cấu hình TCP/IP trên máy tính
 • Các kiểu cáp mạng.
 • Cài đặt và cấu hình các loại Modem thông dụng.
 • Cài đặt và cấu hình Wireless LAN.
 • Chia sẻ tài liệu,sử dụng chung ứng dụng giữa các máy tính

 

Chương 4: Dịch vụ trên ADSL – FTTH

 • Dịch vụ Internet
 • NAT và Dynamic DNS
 • IP camera, print server
 • Dịch vụ IPTV
 • Kiến trúc mạng IPTV
 • Lắp đặt IPTV
 • Bảo dưỡng và khắc phục sự cố IPTV

 

            Phần II: Phần kiến thức ứng dụng.

            Chương 1: Cài đặt và sử dụng 1 số phần mềm ứng dụng trên máy tính.

 • Phần cứng PC
 • Kiến trúc PC
 • Các thao tác căn bản trên phần cứng PC
 • Bảo dưỡng phần cứng PC
 • Cài đặt Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003
 • Kiểm tra,nhận biết và cài đặt driver cho máy tính và các phần cứng.
 • Hướng dẫn sử dụng cơ bản Windows
 • Cài đặt và cấu hình các phần mềm ứng dụng cơ bản cho máy tính như Web browser, Mail Outlook, Microsoft Office….
 • Tinh chỉnh một số thiết lập mặc định để tăng tốc cho Windows
 • Kết nối, kiểm tra và tinh chỉnh kết nối Internet cho máy tính.

           

            Chương 2: Kỹ năng sử dụng những công cụ liên quan đến duyệt WEB.

 • Các kiến thức cơ bản về Internet,
 • Các dịch vụ cơ bản trên internet: DNS, FTP,Mail,Web....
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet.
 • Cài đặt các thông số để truy cập Internet.
 • Sử dụng Internet, email,...
 • Cài đặt dịch vụ thư điện tử.
 • Sử dụng các công cụ chat,tìm kiếm tài liệu
 • Ngăn chặn truy cập các trang web xấu
 • Kiểm tra và khắc phục các lỗi thường gặp khi kết nối Internet.

           

            Chương 3: Cài đặt  và sử dụng 1 số thiết bị phụ trợ liên quan đến mạng máy  tính

 • Cài đặt và cấu hình Modem, Hub, Switch.
 • Cài đặt và cấu hình máy in.
 • Cấu hình in qua mạng và qua Internet
 • Cài đặt, cấu hình và sử dụng Fax
 • Cài đặt các thiết bị đầu cuối
 • Kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi phổ biến với máy tính: máy ảnh,điện thoại,máy chiếu...

            Chương 4:  Kỹ  thuật xử lý lỗi liên quan đến máy tính và chất lượng mạng

 • Kiểm tra và khắc phục lỗi kết nối mạng trên máy tính .
 • Kiểm tra lỗi cáp và thiết bị.
 • Kiểm tra và khắc phục những lỗi thường gặp trong mạng LAN về kết nối và chia sẻ dữ liệu.
 • Cải thiện, tối ưu tốc độ mạng
 • Các câu hỏi thường gặp của khách hàng
 • Các thắc mắc về dịch vụ
 • Các thắc mắc về kỹ thuật
 • Dụng cụ mang theo của công nhân lắp đặt
 • Các dụng cụ kỹ thuật

 

 

Đào tạo