- Kỹ năng giải quyết xung đột

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

 

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề:

TÊN TIẾNG VIỆT: Kỹ năng GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

             TÊN TIẾNG ANH: Conflict resolution skills

2. Đối tượng             

Dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát

3. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề

Khóa bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát, triển khai thông qua các nội dung:

 • Hiểu rõ khái niệm XUNG ĐỘT
 • Xác định bản chất của xung đột
 • Thực hành mô hình 4 bước giải quyết xung đột

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của chuyên đề

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên sẽ có:

 • Phân tích được tương quan giao dịch vào việc quản lý các mối qqh tại nơi làm việc
 • Phát triển các phẩm chất và kỹ năng có thể giúp thúc đẩy các mối quan hệ tích cực trong nhóm làm việc
 • Sử dụng những kỹ thuật phù hợp để giải quyết xung đột

5. Các quy định áp dụng đối với học viên

5.1. Quy định học vụ đối với học viên

 • Tham dự chuyên đề trên lớp và thực hành các bài tập tích cực, sáng tạo.
 • Đặt câu hỏi hoặc phản biện để làm rõ các vấn đề thắc mắc, nếu có.

5.2. Quy định về lớp học, thiết bị giảng dạy

 • Máy chiếu, màn chiếu, các công cụ học tập
 • Văn phòng phẩm liên quan theo yêu cầu của chuyên đề, của giảng viên (như micro, loa, thiết bị phòng học, giấy ruki, bút lông, giấy A4...)

6. Tài liệu tham khảo

 • Huỳnh Văn Sơn (2011), Giáo trình Tâm lý học giao tiếp, NXB Đại học Sư phạm TpHCM. TP.HCM
 • Ngô Quang Huân (2016), Tài liệu giải quyết xung đột, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

7. Nội dung chuyên đề

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

NỘI DUNG

GV – HV

Thời lượng

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUNG ĐỘT

1. Khái niệm xung đột

2. Bản chất của xung đột

3. Các loại xung đột

4. Giải quyết những tình huống xung đột

4.1.  Xung đột liên quan trực tiếp tới nhà quản trị

4.2. Xung đột giữa nhân viên – nhân viên

Thảo luận lớp: với nội dung “Khi xung đột xảy ra (trong mối quan hệ, trong công việc, anh/chị phản ứng như thế nào?”

 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHẦN 2. THỰC HÀNH MÔ HÌNH 4 BƯỚC

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

Bước 1. Tìm kiếm sự đồng cảm

Bước 2. Làm rõ các mục tiêu

Bước 3. Tìm giải pháp

Bước 4. Thống nhất giải pháp

Thuyết trình

Bài tập thực hành trên lớp

 

PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

MÔ HÌNH 5 GIẢI PHÁP   

GP 1. Nhượng bộ

GP 2. Lãng tránh

GP 3. Cạnh tranh

GP 4. Hợp tác

GP 5: Thỏa hiệp

Bài tập nhóm

Trình bày nhóm

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP THỰC HÀNH (để đánh giá)

 

8. Đánh giá

 • Bài tập thực hành trên lớp
 • Kết quả (điểm số) các bài tập thực hành trên lớp
 • Feedback online dành cho học viên
 • Feedback online dành cho cán bộ quản lý/ đơn vị chủ quản

Đào tạo