- Giám đốc điều hành CEO

          

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

“GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO”

Mục tiêu chương trình đào tạo

Khóa đào tạo được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu sau:

  • Trang bị cho các Giám đốc, Phó Giám đốc tại các đơn vị  các kiến thức hiện đại nhất về quản trị kinh doanh được áp dụng phổ biến ở các nước phát triển bao gồm các kiến thức về: quản lý, kỹ năng lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, marketing bán hàng và điều hành sản xuất kinh doanh.
  • Vận dụng các kiến thức này trong điều kiện môi trường kinh doanh viễn thông hiện nay ở Việt Nam. Học viên sẽ được tăng cường các kỹ năng quản lý của mình thông qua việc áp dụng các kiến thức được trang bị để giải quyết các tình huống thực tiễn trong kinh doanh của đơn vị.

Đối tượng học viên

Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm viễn thông, Cán bộ trẻ có năng lực dự kiến tạo nguồn Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Thời lượng

… ngày/khóa

Khung chương trình:

Chương trình đào tạo được thiết kế học trong 14 ngày. Các môn học trong chương trình được chọn lựa theo chuẩn mực của chương trình đào tạo tư vấn kinh doanh và các chương trình đào tạo, nghiên cứu về Giám đốc điều hành chuyên nghiệp và được thiết kế chuyên sâu, sát với thực tế quản lý tại các đơn vị. Các ví dụ thực tế, bài tập thực hành, thảo luận tình huống được xây dựng nhằm giải quyết một số tồn tại trong quản lý sản xuất, kinh doanh của học viên. Học viên có cơ hội được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia, những nhà quản lý, nhà lãnh đạo giỏi.

STT

Môn học

Thời lượng

(Ngày)

1

Chân dung nhà quả trị CEO

 

2

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

 

3

Quản trị tài chính cho Lãnh đạo

 

4

Quản trị marketing và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp

 

5

Lập kế hoạch chiến lược và kinh doanh

 

6

Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực

 

 

7

Báo cáo, hội thảo

 

 

Tổng thời lượng

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết các môn học

 

Đào tạo