- BTS cấp độ 1

 
   

CHƯƠNG TRÌNH

“BTS CẤP ĐỘ 1”

 

1. MỤC TIÊU

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức tổng quan về mạng di động 2G/3G, cấu trúc và hoạt động của trạm BTS.

Qua khóa học, các học viên có thể:

 • Mô tả được các thành phần mạng di động, hoạt động các thành phần trong mạng;
 • Mô tả được cấu trúc trạm BTS, hoạt động của các thành phần trong trạm BTS;
 • Sử dụng các kiến thức về anten, feeder, nguồn điện, thiết bị truyền dẫn vi ba, truyền dẫn quang… vào công việc bảo dưỡng trạm BTS được đào tạo ở cấp độ 2.

2. THỜI LƯỢNG

Thời gian học dự kiến.

3. ĐỐI TƯỢNG

 • Các cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trình độ từ cao đẳng trở lên đang trực tiếp hoặc sẽ quản lý, khai thác hệ thống mạng viễn thông của các đơn vị. Cụ thể gồm:
 • Chuyên viên kỹ thuật đang vận hành, khai thác mạng thông tin viễn thông thuộc các đơn vị.
 • Các cán bộ quản lý kỹ thuật đang trực tiếp quản lý, khai thác mạng thông tin viễn thông thuộc các đơn vị.
 • Cán bộ kỹ thuật trực tiếp thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa thiết bị BTS.

4. NỘI DUNG

Căn cứ vào đối tượng học viên, chương trình đào tạo cụ thể được phân bổ như sau:

I. Tổng quan về mạng thông tin di động

 • Tổng quan về hệ thống thông tin di động
 • Tổng quan về mạng thông tin di động
 • Cấu trúc mạng thông tin di động
 • Vai trò, chức năng của các thành phần trong mạng

II.  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị nhà trạm BTS

 • Phân loại đài trạm BTS
 • Các thiết bị indoor
 • Thiết bị trạm BTS
 • Truyền dẫn Viba và các tham số liên quan
 • Truyền dẫn quang và các tham số liên quan
 • Truyền dẫn MAN E
 • Hệ thống nguồn accu
 • Các thiết bị phụ trợ
 • Các thiết bị outdoor
 • Cột anten, cầu cáp, feeder
 • Hệ thống anten, bộ gá anten
 • Hệ thống chống sét, tiếp đất cho hệ thống cột anten, cầu cáp và feeder
 • Các tham số liên quan đến chất lượng mạng

III. Các yêu cầu kỹ thuật của cơ sở hạ tầng trạm BTS

  • Một số quy định chung khi thiết kế cơ sở hạ tầng cho nhà trạm.
  • Các yêu cầu kỹ thuật của cơ sở hạ tầng trạm BTS

5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Giảng viên thuyết giảng với  sự hỗ trợ của bài giảng điện tử slide cùng các sơ đồ, hình vẽ minh họa cấu trúc mạng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị;
 • Giảng viên sử dụng phương pháp giảng tương tác hai chiều với học viên, nêu vấn đề để học viên suy nghĩ và thảo luận dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm. Học viên có thể chủ động đặt các câu hỏi, vấn đề vướng mắc để giáo viên cùng lớp học thảo luận, tư vấn, giải đáp.  

6. GIẢNG VIÊN

Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực di động

 1. KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

Đào tạo