- Nâng cao năng lực dành cho cán bộ quản lý cấp tố

 
   

CHƯƠNG TRÌNH

“NÂNG CAO NĂNG LỰC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TỔ

 

1. MỤC TIÊU

 

            Mục tiêu tiên quyết của chương trình này là thúc đẩy quá trình ra quyết định hệ thống gắn liền với chiến lược kinh doanh. Kết thúc chương trình, cán bộ quản lý của công ty kỳ vọng sẽ:

 • Hiểu được vai trò và năng lực của một Quản lý cấp trung trong tổ chức. Những phẩm chất và kỹ năng (kỹ năng mềm) cần thiết để trở thành một người Quản lý giỏi.
 • Xây dựng và tổ chức mô hình làm việc nhóm hiệu quả.
 • Thực hiện đúng vai trò là cầu nối giữa quản lý cấp cao và nhân viên.
 • Thực hiện kế hoạch hành động và lập báo cáo thực hiện.
 • Nắm được phương pháp giải quyết các vấn đề xung đột trong nhóm.
 • Tạo động lực kích thích nhân viên làm việc hiệu quả.
 • Kiểm soát được chi phí trong nhóm làm việc.
 • Biết thực hiện công việc “cầu nối” giữa lãnh đạo và nhân viên của bộ phận mình.
 • Truyền tải các ý tưởng của lãnh đạo cho nhân viên một cách hiệu quản hiệu.
 • Triển khai thực hiện tốt mọi chỉ đạo công việc của lãnh đạo.
 • Biết cách phân công công việc một cách khoa học cho từng nhân viên.

 

2. THỜI LƯỢNG

 

Thời gian học dự kiến .

 

3. ĐỐI TƯỢNG

 

            Khóa học được thiết kế bao phủ các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và mở rộng phạm vi cho nhiều đối tượng có thể tham gia, cụ thể:
            • Những người hiện đang làm việc với vai trò cán bộ quản lý cấp TỔ hay trợ lý của cán bộ quản lý, nhân viên của các đơn vị quản lý tại các công ty muốn củng cố và cập nhật kiến thức để có thể đương đầu với áp lực của công việc ngày càng gia tăng; hoặc nhân viên của của các đơn vị khác muốn trang bị kiến thức quản trị hiện đại để chuẩn bị ứng cử vào các vị trí của các đơn vị quản lý cấp trung trong công ty.
            • Những người hiện đang công tác trong lĩnh vực quản lý cấp TỔ muốn củng cố và cập nhật kiến thức để có thể đảm đương công việc ở vị trí cán bộ quản lý cấp trung tại các công ty hay tự quản lý cho dự án của mình.
           

4. NỘI DUNG:

Phần I: Chân dung của một Quản lý cấp trung (MM) chuyên nghiệp

 • Phân biệt Giám đốc điều hành (CEO) và MM
 • Thế nào là một MM giỏi: Giỏi chuyên môn (năng lực chuyên môn) & Giỏi quản trị (năng lực quản trị)
 • Năng lực quản trị của một MM (Chiến lược, con người, hệ thống & văn hóa)

Phần II: Hiểu chiến lược (Chiến lược công ty & Chiến lược bộ phận)

 • Hoài bão (Vision), Sứ mệnh (Mision), Mục tiêu (SMART Objectives), Chiến lược công ty (Strategy)
 • Chiến lược bộ phận (Chiến lược chức năng / Functional Strategy)

Phần III: Kế hoạch hành động & Báo cáo thực hiện

 • Kế hoạch hành động (Action Plan)
 • Báo cáo thực hiện (Performance Report)

Phần IV: Quản lý bộ phận / Quản lý đội ngũ

 • Xây dựng văn hóa (Văn hóa công ty & Văn hóa bộ phận)
 • Xây dựng hệ thống (Hệ thống quản lý công ty & Hệ quản lý bộ phận): Cơ cấu tổ chức, Phân công phân nhiệm (cho từng NV và cho từng BP), Phối kết hợp (giữa các NV trong BP và giữa các BP trong công ty)
 • Vấn đề con người: Hiểu con người (trong công việc), Tuyển dụng, Sa thải, Điều chuyển
 • Đánh giá nhân viên: Đánh giá năng lực, Đánh giá thành tích & Đánh giá thái độ

Phần V: Giới thiệu sơ lược một số kỹ năng quản lý bộ trợ cho MM

 • Thuyết trình / Presentation Skill
 • Quản lý cuộc họp / Meeting Skill
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên / Motivating Skill
 • Đào tạo đội ngũ / Coaching Skill
 • Và giới thiệu một loạt kỹ năng bổ trợ khác cần cho một MM

 

5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 

Khóa học áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại tạo hứng thú cho học viên như thuyết giảng, hỏi đáp, chơi trò chơi, đóng vai, tập thuyết trình.

 

6. GIẢNG VIÊN

 

- Là giảng viên Cao cấp Quốc tế, đào tạo chuyên sâu kiến thức Chủ doanh nghiệp.

- Kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm của Giảng viên được trải nghiệm qua nhiều năm công tác trong ngành Lao động, tổ chức hàng trăm khoá đào tạo QTNS cho các Tập đoàn, TCT, Dự án Quốc tế, sinh viên các trường Đại học…

 

 

Đào tạo