Góc Nhìn Alan

Giá: Liên hệ

 - Dành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn Cầu có thể xem là cuốn sách cuối cùng của Alan, được phát hành tháng 10.2015 tại Mỹ. 

"Nếu một doanh nghiệp đã quen thuộc và an phận “sống” trong ngôi làng Việt với những thói quen in sâu vào văn hoá của lãnh đạo và công ty, thì góc nhìn của tác giả về một “chiến trường” ngoài biển lớn có lẽ là thừa thãi.