ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường rộng mở cho nhiều doanh nghiệp, chúng tôi còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, được thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp...

Đào tạo